Despre proiectul B-Antreprenor

Obiectivul general al proiectului B-Entrepreneur îl reprezintă sprijinirea accesului la cele mai bune practici în training și educație din domeniul antreprenorial, dezvoltate în cadrul Lifelong Learning Programme. Acestea vizează anumite grupuri țintă și valorizarea celor mai bune practici. Proiectul va contribui la atingerea obiectivelor EU2020 și a Planului de Acțiune Antreprenorială, cu privire la nevoia de educație în acest domeniu, pentru a promova o Uniune Europeană, mult mai competitivă. Obiectivele vor fi atinse printr-o metodologie, care cuprinde cercetarea și evaluarea modalităților de training în domeniul antreprenorial. Metodele și rezultatele, cu influență pentru factorii de decizie, vor fi, de asemenea, analizate.  

Cele mai bune practici vor fi grupate în următoarele categorii:

-  Antreprenoriat în grupuri dezavantajate;

-  Cele mai bune practici în metodologiile de training din domeniul antreprenorial;

-  Cele mai bune practici în măsuri complementare.

75 de proiecte vor fi selectate și analizate de către echipa de experți, după prima etapă. În același timp, platforma TIC va deveni funcțională. Site-ul Internet al proiectului va urma dezvoltarea proiectului și va integra cea mai importantă unealtă, Biblioteca On-Line.  

Project brochure